Voor noodhulp in moeilijke tijden

Welkom op onze website

Stichting Steunfonds Westland-SSW is ontstaan op 24 juni 2014 en is de voortzetting van de daarvoor bestaande Stichting Interkerkelijk Steunfonds 's-Gravenzande.

Het doel van Steunfonds Westland is: het bieden van financiële ondersteuning aan inwoners van de gemeente Westland, die door omstandigheden in een financiële noodsituatie verkeren of dreigen te geraken en hieraan niet met eigen middelen het hoofd kunnen bieden.